ORDERMAN RUČNI TERMINALI ZA BEŽIČNI SUSTAV NAPLATE I NARUDŽBI

Petak navečer, svi stolovi su puni! Konobari ne stižu poslužiti, događaju se pogreške u narudžbama, gosti dugo čekaju na poslugu, konobari moraju trčati, nezadovoljne mušterije…“

Sve navedeno nestaje kupnjom ORDERMAN sustava bežićnog naručivanja

Osoblje je uvijek uz gosta, narudžbe su radio-vezom poslane u kuhinju ili na šank. Nema šifri artikala i pogrešnih narudžbi a sve je bazirano na touchscreen konceptu s potpuno prilagodljivim prikazom. Izuzetno robustan, ergonomski oblikovan, vodootporan uređaj s kojim ćete povećati obrtaj stolova, ubrzati rad konobara, rasteretiti kuhara….

Opći dojam koji je kod gosta ostavio Vaš ugostiteljski objekt ovisi o više faktora. Jedni od najbitnijih, uz naravno, kvalitetu poslužene hrana/pića i ljubaznost osoblja su  brzina dolaska konobara, vrijeme potrebno za posluživanje, a možda i najbitnije je vrijeme potrebno za naplatu.

Scenarij NARUDŽBE bez orderman ručnih terminala
Konobar ponekad zaprima i nekoliko narudžbi s terase odjednom, dešavaju se određene “crne točke” u radu. Nakon zaprimanja narudžbe sa prvoga stola, ista ostaje kod konobara sve dok ne završi s primanjem druge, a ponekad i treće ili četvrte narudžbe. Nakon toga potrebno je neko vrijeme dok konobar fizički dođe do kuhara/šankera i preda nekoliko narudžbi odjednom.

Scenarij NARUDŽBE sa orderman ručnim terminalima
Prva narudžba već se priprema dok konobar u miru razgovara s drugim gostom, te se vrijeme potrebno za posluživanje gosta na taj način bitno smanjuje. Osim toga, kuhar/šanker ne prima narudžbe s nekoliko stolova odjednom, već odmah po primitku svakoga stola posebno.

…brža naplata i oslobađanje stola za sljedeće goste…

Najveću nervozu kod gosta predstavlja period po završetku svih konzumacija, kada gost vrijeme za stolom provodi čekajući konobara da mu dostavi račun i naplati uslugu. U tom periodu više nema konzumacije, a stol je zauzet sve do trenutka naplate.

Nakon uvođenja bežičnih sustava narudžbi i naplate ORDERMAN, takvih situacija praktički nema ili su svedene na minimum. Ovisno o organizaciji rada Vašega ugostiteljskog objekta, konobar može biti uvijek uz goste, primajući tako narudžbe i u najkraćem roku izdati račun gostu koji je završio s konzumacijom. Gost je u tom slučaju zadovoljan, a Vaš stol spreman za prihvat novoga gosta.