100%

Hrvatski proizvod

APLIKACIJA ZA INVENTURE

Osim što smo za Vas osigurali vrhunske uređaje također smo i razvili aplikaciju za inventure. Kao i do sada, fokus je pri izradi aplikacije bio na jednostavnosti poslovnog rješenja. Tako smo za Vas razvili aplikaciju koja je vrlo kvalitetna, ali je također jednostavna za korištenje i vrlo intuitivna što jamči uštedu vremena, a tome shodno i novca. U kombinaciji s kvalitetnim uređajem aplikacija će omogućiti vrlo brzo skeniranje velikog broja artikala.

  • skeniranje artikala pomoću bar kod čitača
  • dodavanje količine nakon skeniranja
  • mogućnost pribrajanja artiklu koji je već skeniran (ukoliko se isti artikl nalazi na više mjesta u skladištu)
  • prikaz količine, nabavne i prodajne cijene
  • prikaz datuma nabave