B2B sustav u THOR programskom rješenju od sada “ne poznaje granice”.

Radi se o automatskom zaprimanju robe od gotovo svih dobavljača kroz standardni sustav eRačuna (UBL 2.1) bez potrebe da se ručno unosi ili prepisuje s papira.

Danas već 99% dobavljača ima mogućnost slanja eRačuna. Ako koristite THOR programsko rješenje i želite B2B sustav sa svojim dobavljačem, dogovorite da vam ubuduće šalje eRačune, a kojeg ćete onda vrlo lako pregledati i zaprimiti.

UPUTE ZA KORISNIKE

1. Unutar popisa primki odaberite opciju “Aut. prijem eRačuna”, te nakon toga odaberite datoteku koju ste preuzeli iz sustava eRačuni ili zaprimili na vaš e-mail.

fghffgh

Kod uvoza eRačuna dobavljača u primke robe možete pregledati original račun dobavljača (ako je eRačun imao PDF u privitku) i to kod unosa zaglavlja računa (slika 1.) i kod mapiranja artikala (slika 2.).
Program PDF datoteku sprema u export mapu THOR-a i možete je koristiti za daljnje potrebe, a korisnicima THOR.docs sustava isti PDF pdmah ulazi u sustav bez potrebe da ga skeniraju ili posebno spremaju.

Slika 1.

Slika 2.

2. Odaberite XML datoteku koju ste preuzeli iz sustava eRačuna ili email-a.

3. Program će iz datoteke povući podatke zaglavlja koji su dostupni u samom eRačunu, odnosno Dobavljača, datum i broj dokumenta, poziv na broj, DVO, te iznos računa s pripadajućim porezima (slika 3). Ako dobavljač ne postoji u bazi, program će automatski otvoriti novog dobavljača bez intervencije korisnika i odabrati ga.

4. Nakon pohrane zaglavlja dokumenta, program će korisniku pokazati artikle koji se nalaze na eRačunu dobavljača i otvoriti “mapiranje” artikala. Svaki artikl dobavljača je potrebno mapirati, odnosno odrediti mu šifru unutar THOR sustava (jer na računu je šifra dobavljača), a kod sljedećeg ulaza istih artikala program će automatski povući one mapirane šifre koje su odabrane na prethodnom ulazu. Ako program nađe barkod koji je dobavljač stavio unutar THOR baze, automatski će povezati te artikle.

5. Za artikle koji nisu povezani (mapirani) potrebno je duplim klikom odabrati artikl i unijeti mu šifru tog artikla u THOR sustavu i koeficijent količine. Šifru artikla u THOR sustavu možemo unijeti “ručno” ili odabirom opcije “izbor iz baze”, a ako tog artikla nemamo u THOR bazi možemo mu upisati novu šifru ili koristiti opcije “Postavi šifru dobavljača kao THOR šifru” ili “postavi Barkod dobavljača kao THOR šifru”, kao i opcije otvaranja/generiranja sljedeće slobodne šifre. Ako se radi o novom artiklu, odmah kod mapiranja možemo odrediti i maloprodajnu cijenu te poreznu grupu.

Za sva dodatna pitanja naravno možete se obratiti našoj službi za korisnike.

OBAVIJEST ZA KORISNIKE S PODRUČJA OPATIJE

Na temelju članka 42. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09 – ispravak i 7/13, 3/18 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12.11.2019. godine donosi

ODLUKU
o porezu na potrošnju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se stopa poreza na potrošnju te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu poreza na potrošnju na području Grada Opatije.

II. STOPA POREZA NA POTROŠNJU

Članak 2.

Stopa poreza na potrošnju iznosi 1,5%.

III. UTVRĐIVANJE I NAPLATE POREZA

Članak 3.

(1) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

(2) Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

Klasa: 011-01/19-01/16

Ur. broj: 2156/01-01/01-19-2

Opatija, 12. studeni 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Izmjene i dopune Plana (pdf)

eracuni

Obavezno izdavanje eRačuna

OBAVEZNO IZDAVANJE eRAČUNA

Bliži se 1.7. i početak zakonske obveze o zaprimanju i slanju eRačuna u javnom sektoru. Ovim Vas putem obavještavamo kako su svi naši sustavi prilagođeni, pa ćete s novim nadogradnjama moći izdavati eRačun-e.

Programe ćemo nadograđivati po nalogu korisnika. Ugovorni korisnici po ugovoru o najmu ili održavanju imaju pravo na besplatnu nadogradnju dok će korisnici bez ugovora dobiti ponudu sa naknadom za nadogradnju.

Za slučaj da još niste informirani o novom zakonu, niže pročitajte o čemu se točno radi.

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn).

Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

Budući da nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju.

Svi koji žele znati još više o tome, prilažemo i link gdje možete pročitati kompletan zakon
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html


Nova godina, nova pravila

NOVA GODINA, NOVA PRAVILA

Promjena porezne stope

Nova godina nam donosi i nove stope poreza na neke artikle. O čemu se točno radi možete pročitati u narodnim novinama izdanje: NN 106/2018 ili na web stranici narodnih novina.

Unutar THOR programa svi naši korisnici mogu sami napraviti izmjene, a upute možete skinuti OVDJE.

Naravno, sva dodatna pitanja možete postaviti korisničkoj podršci na broj 01 4400 444 za ugovorne i 060 666 334 za neugovorne korisnike.

Promjene na određenim dokumentima

Članak 27.a (NN 106/18)

Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati “OVO NIJE FISKALIZIRAN RAČUN”

Po zakonu o fiskalizaciji svi koji izdaju ovakve dokumente kao što su ponude/predračuni, narudžbe i sl. dužni su napraviti nadogradnju programa. Kako bi nadogradili program javite se PRODAJI Gastrobit – GRC grupe na broj telefona +385 1 4400 440. Naši prodajni savjetnici će Vam vrlo rado pomoći.

Ovaj dodatak Zakonu stupa na snagu od 1.1.2019. godine, pa će tako svi koji nemaju nadograđen program biti u prekršaju.

Ulazak ili izlazak iz sustava PDV-a

1. Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike

Članak 90.

​(1) »Malim poreznim obveznikom« u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna.

Stari zakon je propisivao ulazak u sustav PDV-a s 1.1. ukoliko ste u prethodnoj godini imali više od 300.000,00 kn prihoda. Novi zakon propisuje ulazak u sustav PDV-a istog trenutka kada prihodi prođu 300.000,00 kn u tekućoj godini.

Kako bi napravili izmjene i ušli u sustav pdv-a potrebno je, nakon što utvrdite ulazak ili izlazak sa svojim knjigovodstvom, kontaktirati prodaju Gastrobit – GRC grupe na broj 01 4400 440 i dogovoriti potrebne izmjene u programu kojeg koristite.

Kompletan Zakon i njegove izmjene možete pročitati OVDJE


SMANJENJE PNP-a U METKOVIĆU

 

U Odluci o gradskim porezima Grada Metkovića, odlučeno je da će se porez na potrošnju plaćati po stopi od 1%.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Metkovića

Cijelu odluku možete pročitati na:
https://narodne-novine.nn.hr/cla…/sluzbeni/2018_01_2_79.html

Molimo sve korisnike s navedenog područja, da nam se jave na vrijeme, kako bi ispravili PNP u programima koje koriste.


ISTEK CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU

 

U studenome 2017. godine istječe pet godina od početka izdavanja fiskalnih certifikata, koji se izdaju na rok od 5 godina, te je Fina u listopadu započela sa slanjem prvih obavijesti o isteku certifikata obveznicima fiskalizacije.

Kako ne bi došlo do prekida u postupku fiskalizacije računa, obveznici fiskalizacije su obvezni, prije isteka valjanosti postojećeg certifikata, zatražiti izdavanje novog, čija će valjanost biti sljedećih 5 godina.

Istekom razdoblja od 5 godina, postojeći certifikat postaje nevažeći te je u blagajničko rješenje potrebno implementirati novi certifikat, kako ne bi došlo do prekida fiskalizacije računa. Obzirom da datumom isteka postojeći certifikat postaje trajno nevažeći, preporuka je da se pravovremeno zatraži izdavanje novog certifikata, kako bi se do isteka postojećeg certifikata izvršila zamjena novim. Neovisno o tome kada će obveznik zatražiti izdavanje novog certifikata, postojeći certifikat vrijedi do njegova isteka što predstavlja dovoljno vremena da se postojeći certifikat u blagajničkom rješenju zamijeni novim.

Postupak izdavanja certifikata je identičan postupku izdavanja koji su obveznici prošli prilikom prethodnog izdavanja certifikata.

Fina će obveznike, odnosno skrbnike certifikata, od listopada 2017. godine kontinuirano obavještavati o isteku certifikata 45, 30 i 15 dana prije isteka valjanosti certifikata. Obavijest se šalje na e-mail adresu osobe koja je na zahtjevu za izdavanje certifikata evidentirana kao skrbnik certifikata ili na poslovnu adresu obveznika fiskalizacije. Ukoliko je u razdoblju od izdavanja certifikata došlo do bilo kakve promjene podataka koju obveznik nije prijavio u Fini (e-mail adresa skrbnika certifikata, adresa poslovnog subjekta ili promjena skrbnika certifikata), potrebno je u što kraćem roku napraviti ažuriranje podataka. Isto je potrebno kako bi Fina bila u mogućnosti obveznike fiskalizacije pravovremeno obavijestiti o točnom datumu isteka certifikata.

U slučaju da obveznici fiskalizacije iz nekog od prethodno navedenih razloga nisu zaprimili obavijest o isteku valjanosti certifikata ili ne znaju kada točno ističe valjanost njihovog certifikata, provjeru mogu izvršiti pozivom na besplatni broj telefona 0800 0080 ili slanjem upita na adresu e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Dokumentaciju za izdavanje certifikata obveznici fiskalizacije mogu predati u sve poslovnice Fine (osim pojedinih ispostava).

Sve potrebne informacije o izdavanju certifikata za fiskalizaciju kao i popis poslovnica u kojima se izdaju, obveznici fiskalizacije mogu pronaći na ovim stranicama.

Izvor: www.fina.hr


fiskalizacija porezna

VAŽNA OBAVIJEST

VAŽNA OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA!

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 115/16) počevši od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije dužni su dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču /održavatelju programskog rješenja isključivo korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).

Obveznici koji nemaju certifikat za pristup ePoreznoj, predaju Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije u papirnatom obliku, kojeg možete zatražiti u nadležnoj ispostavi porezne uprave.


Grad Rijeka smanjuje stopu PNP-a

Pravila i zakoni

Sukladno novoj Odluci o porezima Grada Rijeke od 1. svibnja 2017., ugostitelji s područja grada Rijeke plaćat će manji porez na potrošnju. S obzirom na nedavno povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti Grad Rijeka je na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća donio mjeru pomoći i poticaja ugostiteljima smanjivši stopu za obračun poreza na potrošnju s 3% na 1,5 %.

Iako je prihod od poreza na potrošnju u gradskom proračunu za 2017. planiran u iznosu od 4,5 milijuna kuna, ovom Odlukom Grad će se svjesno odreći 1,3 milijuna kuna s osnova ovog prihoda kako bi reagirao na povećanje stope PDV-a kod ugostiteljske djelatnosti. U sljedećim godinama, 2018. i 2019., a s obzirom na projekcije i predviđeno smanjenje, prihod s osnova ovog poreza godišnje će iznositi oko 2,5 milijuna kuna.

Ujedno, za sve poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate Poreza na potrošnju za područje grada Rijeke nadležan je Odjel gradske uprave za financije. Stoga su obveznici Poreza na potrošnju dužni ovom Odjelu podnijeti obračunsku prijavu – mjesečni izvještaj o obračunatom porezu na potrošnju na propisanom obrascu PP-MI-PO i to do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obvezu poreza na potrošnju obveznici su dužni platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec o čemu je objavljena i službena obavijest (link na službenu obavijest)

Grad Rijeka omogućio je i online prijavu poreza na potrošnju putem online obrasca  odnosno putem obrasca u PDF-u koji se može ispuniti i dostaviti na adresu pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka ili na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Korzo 16, 51000 Rijeka.

IZVOR:rijeka.hr


PROMJENA NAČINA FISKALIZACIJE

U svrhu održavanja potrebne razine informacijske sigurnosti najavljujemo obveznicima fiskalizacije ukidanje podrške za SSL v3 i TLS v1.0 enkripcijski protokol na CIS-u Porezne uprave. Uskoro će na strani CIS-a biti podržani samo protokoli TLS v1.1 i TLS v1.2. Primarna svrha protokola je osigurati privatnost i integritet podataka koji se razmjenjuju između korisnika fiskalizacije i Centralnog Informacijskog sustava Porezne uprave. Sveukupnim napretkom tehnologije i informatike dolazi i do zloupotrebe iste od strane zlonamjerne treće strane. S obzirom da je otkrivena ranjivost SSL v3 i TLS v1.0 protokola čije iskorištavanje može imati za posljedicu narušavanje sigurnosti podataka koji se razmjenjuju navedenim protokolima, potrebno je poduzeti zaštitne mjere u cilju zaštite navedene komunikacije. Razmjena podataka između obveznika fiskalizacije i CIS-a Porezne uprave mora biti sigurna od uplitanja treće strane. Kako bi se osigurala viša razina sigurnosti razmjene podataka putem Interneta, potrebno je pratiti svjetske standarde i dobre prakse te se stoga preporuča prelazak na više razine protokola.

Što to znači za Vas?

Od 9. siječnja 2017.godine POREZNA mijenja način fiskalizacije, te se svi programi moraju nadograditi do navedenog datuma. Ako bi zaobišli ovu poruku i ne bi nadogradili program, fiskalizacija Vaših računa više ne bi funkcionirala i ni jedan račun ne bi bio fiskaliziran čime bi automatski bili u prekršaju.

UPOZORENJE: korisnici Windows XP-a se moraju obavezno javiti jer taj operativni sustav ne podržava navedene izmjene!

Što Vi morate napraviti?

  1. Nazovite prodaju GASTROBIT-GRC GRUPE 01 4400 440 (najkasnije do 10.12.2016.)
  2. Odaberite jednu od opcija nadogradnje programa
  3. Nakon nadogradnje programa nastavite nesmetano raditi

NAPOMENA

Automatsku nadogradnju na novu verziju će dobiti svi UGOVORNI KORISNICI Gastrobit – Grc grupe