THORproizvodnja

THOR PROIZVODNJA je nadogradnja programa za maloprodaju ili veleprodaju sa modulom proizvodnje. U većini slučajeva ga koriste proizvodne djelatnosti zbog razduženja radnim nalogom proizvodnje, te pekarnice zbog njegove jednostavnosti u korištenju izvješća za knjigu KEUB koju isti moraju voditi.

 • radni nalozi proizvodnje, ručni, predefinirani
 • radni nalozi temeljem otpremljene količine
 • radni nalozi za vozača, vozilo, odjel ili radnu organizaciju
 • normativi, unos definicija, kopiranje
 • kalo utroška na svaku stavku normativa
 • proizvodni odjeli
 • definiranje KEUB gotovih proizvoda i sirovina (za pekarne)
 • pregled utroška brašna za pekarne na svakom radnom nalogu
 • KEUB – knjiga evidencije utroška brašna
 • odvojena ili zbirna skladišta sirovina
 • radni nalozi za razne servisne i uslužne djelatnosti
 • ispis servisne primke
 • ispis izdatnice kupcu
 • ispis radnih naloga po djelatnicima
 • pregled statusa radnih naloga


THORmalootkup

THOR MALOPRODAJNI OTKUP je program za evidenciju i otkup sekundarnih sirovina

MOGUĆNOSTI PROGRAMA

 • Otkup robe / sirovina
 • Ograničenje mjesečnog otkupa po OIB-u
 • Pregled otkupa po kupcima (vrijednost i količina robe)
 • Otkupljeni artikli
 • Analitička i sintetička rekapitulacija otkupa
 • Pregled knjige blagajne
 • Unos uplatnica/isplatnica
 • Nalozi za plaćanje
 • Zbir otkupnih blokova
 • Ispis prireza
 • Ključni brojevi otpada


THORveleprodaja

THOR VELEPRODAJA LIGHT je nadogradnja programa za maloprodaju sa osnovnom verzijom veleprodaje za korisnike koji povremeno imaju potrebu za izdavanjem VP računa i praćenjem izvješća veleprodaje.

THOR VELEPRODAJA ADVANCED je najnapredniji sustav za poslovanje veleprodaje, a osim svih standardnih modula sustav podržava i napredne funkcije veleprodaje kao što su ugovorne cijene, reversi, rezervacije, konsignacije i slično

MOGUĆNOSTI PROGRAMA THOR VELEPRODAJA LIGHT:

 • ponuda veleprodaje,
 • računi-otpremnica,
 • rabatne skale (A/B/C), rabatne skale zadnjih dodijeljenih rabata,
 • Materijalni pregledi prodaje sa pripadajućim statistikama,
 • financijski pregledi prodaje sa pripadajućim statistikama,
 • top liste kupaca ili robe, ispis računa od-do broja,
 • kartica kupca i evidentiranje uplata, automatsko slanje dokumenata kupcu na mail kod izrade, itd..

MOGUĆNOSTI PROGRAMA THOR VELEPRODAJA ADVANCED:

 • ponuda veleprodaje,
 • otpremnica i povratnica
 • rezervacije robe
 • revers robe
 • konsignacijska skladišta
 • računi
 • zbirni računi, djelomično ili potpuno izdavanje
 • rabatne skale (A/B/C), rabatne skale zadnjih dodijeljenih rabata,
 • materijalni pregledi prodaje sa pripadajućim statistikama,
 • financijski pregledi prodaje sa pripadajućim statistikama,
 • top liste kupaca ili robe, ispis računa od-do broja,
 • kartica kupca i evidentiranje uplata, automatsko slanje dokumenata kupcu na mail kod izrade, itd..


THORmaloprodaja

THOR informacijski sustav je program za upravljanje robno materijalnim knjigovodstvom malo i veleprodaje za manje i srednje poduzetnike ili za izdavanje računa i praćenje prodaje kod uslužnih djelatnosti. Cjelokupno rješenje je integrirano u jednu cjelinu i zbog toga je sve povezano i korisniku jednostavno za korištenje. Također cijeli je program povezan sa THORfin sustavom za računovodstvo i financije tako da su manualna knjiženja u računovodstvu svedena na minimum. Na standardni program moguće je nadograditi touchscreen modul za maloprodajnu blagajnu a u svrhu ubrzanja procesa prodaje odnosno rada na blagajni. U tom slučaju osim svih funkcijskih tipki moguće je na touchscreen ekran staviti i 400 najprodavanijih artikala (bez barkoda) koji se jednostavnim pritiskom na tipku dodaju na račun. Program je prvenstveno namijenjen za trgovačke i uslužne djelatnosti, izdavanje računa za smještaj ili slobodna zanimanja.

 • Roba i zalihe: prijemni list – kalkulacija, ispis, pregled, rekapitulacije. Uvozna kalkulacija, zavisni troškovi, ispis barkod naljepnica manualni ili temeljem kalkulacije – ulaza, export naloga za plaćanje, mogućnost definiranja više kodova za jedan proizvod (za pakiranje ili sl..), povratnica robe, međuskladišnica, izdatnica, rashod robe, promjena-nivelacija ciljne, inventura robe, ručna ili uz pomoć prijenosnih terminala, narudžba robe dobavljaču, financijske i materijalne kartice artikla, lager lista matičnog i ostalih skladišta istog komitenta…
 • Blagajna maloprodaje: izdavanje računa, izdavanje R-1/2 računa, ponuda maloprodaje, popust na stavku ili račun, unaprijed predefinirani popusti ovisno o načinu plaćanja, izdavanje računa prema postojećoj ponudi, izdavanje računa temeljem radnog naloga, pretraživanje po grupi, nazivu, ključnoj rijeci, šifri, barkodu, neograničen broj načina plaćanja (kupac sam definira), mogućnost odabira više načina plaćanja za isti račun (kombinirano plaćanje), mogućnost dodavanja ne postojećeg artikla tijekom rada, izračun ostatka, pregled izdanih računa po kriteriju, naknadni unos podataka za R-1 račun, naknadna promjena načina plaćanja, itd…
 • Promet maloprodaje: za datum, kasu ili radno mjesto, po načinima plaćanja, po djelatnicima, po tarifnim grupama, ispis HUB-1 obrasca, specifikacija prometa sa apoenima, odnos na banku, evidencija, dnevna rekapitulacija računa sa komplet statistikom (popusti/marže/cijene), materijalni pregled prodaje po grupi, kasi, djelatniku, dobavljaču sa pripadajućim statistikama, financijske rekapitulacije prodajte za period po načinima plaćanja, poreznim grupama, itd…
 • Knjiga popi sa o prodaji i nabavi robe: pregled i ispis komplet knjige, pregled određenog dokumenta…
 • Ostale važne mogućnosti: udaljeno spajanje na program sa bilo kojeg računala (od kuće, sa puta…), svi dokumenti se mogu ispisati na A4 printer, na POS printer, exportirati u MS Excel, Adobe Acrobat (PDF) i poslati na adresu e-pošte direktno iz programa.


THORuslužni

THOR USLUŽNE DJELATNOSTI I MALOPRODAJA je standardni sustav za izdavanja računa i praćenje prodaje sa svim potrebnim financijskim izvješćima i izvješćima o prodaji. U većini slučajeva ovu verziju programa uzimaju male trgovine, pekarnice, apartmani (naplata smještaja), razna slobodna zanimanja, frizeri i slično.

 • Roba: ispis barkod naljepnica, mogućnost definiranja više kodova za jedan proizvod (za pakiranje ili sl..), promjena cijene, inventura robe, ručna ili uz pomoć prijenosnih terminala, narudžba robe dobavljaču, kartica artikla…
 • Blagajna maloprodaje: izdavanje računa, izdavanje R-1/2 računa, ponuda maloprodaje, popust na stavku ili račun, unaprijed predefinirani popusti ovisno o načinu plaćanja, izdavanje računa prema postojećoj ponudi, izdavanje računa temeljem radnog naloga, pretraživanje po grupi, nazivu, ključnoj riječi, šifri, barkodu, neograničen broj načina plaćanja (kupac sam definira), mogućnost odabira više načina plaćanja za isti račun (kombinirano plaćanje), mogućnost dodavanja ne postojećeg artikla tijekom rada, izračun ostatka, pregled izdanih računa po kriteriju, naknadni unos podataka za R-1 račun, naknadna promjena načina plaćanja, itd…
 • Promet maloprodaje: za datum, kasu ili radno mjesto, po načinima plaćanja, po djelatnicima, po tarifnim grupama, ispis HUB-1 obrasca, specifikacija prometa sa apoenima, odnos na banku, evidencija, dnevna rekapitulacija računa sa komplet statistikom (popusti/marže/cijene), materijalni pregled prodaje po grupi, kasi, djelatniku, dobavljaču sa pripadajućim statistikama, financijske rekapitulacije prodajte za period po načinima plaćanja, poreznim grupama, itd…
 • Knjiga popisa o prodaji i nabavi robe: pregled i ispis komplet knjige, pregled određenog dokumenta…
 • Ostale važne mogućnosti: udaljeno spajanje na program sa bilo kojeg računala (od kuće, sa puta…), svi dokumenti se mogu ispisati na A4 printer, na POS printer, exportirati u MS Excel, Adobe Acrobat (PDF) i poslati na adresu e-pošte direktno iz programa.
 • Cijena uključuje: Instalaciju na lokaciji korisnika i edukaciju u trajanju od 2 sata prilikom isporuke, dostavu (osim otoka), nadogradnje u slučaju zakonskih promjena 6 mjeseci nakon isporuke koje će korisnik sam preuzeti na našoj internet stranici.
 • Licencu je dopušteno koristiti samo pravnoj osobi koja je navedenu i kupila, prijenos licence ili prodaja nije moguća bez pismenog odobrenja proizvođača. Korisnik instalacijom ove licence prihvaća uvijete korištenja koji se nalaze u programu i u pisanom obliku uz licencu.