Sukladno pravilniku o radu (NN 66/10), svi poslovni subjekti na području RH su dužni voditi evidenciju radnog vremena za sve djelatnike i to u periodu od 6 godina. Ovaj je program idealna zamjena za hrpu papira koja bi inače bila potrebna. Sam program se prodaje kao samostalna aplikacija za one korisnike koji nemaju ni jedno od naših rješenja, a moguće ga je i nadograditi na već postojeći THOR informacijski sustav.

Evidencija radnog vremena

Prijava – odjava djelatnika na posao i to na sljedeće načine:

 • RAD – redovito radno vrijeme
 • TER – rad na terenu
 • PUT – službeni put
 • ŠTR – vrijeme provedeno u štrajku
 • PRI – sati pripreme
 • PAU – evidencija korištenja pauze

Evidencije predefiniranih ili retroaktivno unesenih sati

 • GOD – godišnji odmori + ispis odluke o GO direktno iz programa, pregled korištenih/ne korištenih godišnjih odmora za djelatnika
 • POR – porodiljni dopusti
 • BOL – bolovanja
 • PLD – plaćeni dopust
 • NPL – ne plaćeni dopust
 • ISK – isključenje sa posla

Sve gore navedene evidencije se mogu pregledavati analitički ili sintetički za sve djelatnike ili za određenog djelatnika

 • Pregled satnice po osobi
 • Pregled ukupne satnice svih osoba
 • Sintetika satnice svih osoba i odjela zajedno
 • Pregled po radnom mjestu
 • Dojava na e-mail o kašnjenju
 • Evidencija rada nedjeljom
 • Evidencija rada na blagdan ili državni praznik
 • Evidencija rada noću
 • Popis i automatska obrada radnih dana koji su državni praznici (predefinirani svi državni praznici do 2030 god.)
 • Popis i dojava trenutno prijavljenih djelatnika
 • Dojava na SMS ili e-mail kada djelatnik stigne na posao
 • Prijava putem šifre, magnetske kartice ili otiska prsta