Grad Rijeka smanjuje stopu PNP-a

Sukladno novoj Odluci o porezima Grada Rijeke od 1. svibnja 2017., ugostitelji s područja grada Rijeke plaćat će manji porez na potrošnju. S obzirom na nedavno povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti Grad Rijeka je na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća donio mjeru pomoći i poticaja ugostiteljima smanjivši stopu za obračun poreza na potrošnju s 3% na 1,5 %.

Iako je prihod od poreza na potrošnju u gradskom proračunu za 2017. planiran u iznosu od 4,5 milijuna kuna, ovom Odlukom Grad će se svjesno odreći 1,3 milijuna kuna s osnova ovog prihoda kako bi reagirao na povećanje stope PDV-a kod ugostiteljske djelatnosti. U sljedećim godinama, 2018. i 2019., a s obzirom na projekcije i predviđeno smanjenje, prihod s osnova ovog poreza godišnje će iznositi oko 2,5 milijuna kuna.

Ujedno, za sve poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate Poreza na potrošnju za područje grada Rijeke nadležan je Odjel gradske uprave za financije. Stoga su obveznici Poreza na potrošnju dužni ovom Odjelu podnijeti obračunsku prijavu – mjesečni izvještaj o obračunatom porezu na potrošnju na propisanom obrascu PP-MI-PO i to do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obvezu poreza na potrošnju obveznici su dužni platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec o čemu je objavljena i službena obavijest (link na službenu obavijest)

Grad Rijeka omogućio je i online prijavu poreza na potrošnju putem online obrasca  odnosno putem obrasca u PDF-u koji se može ispuniti i dostaviti na adresu pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka ili na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Korzo 16, 51000 Rijeka.

IZVOR:rijeka.hr