U studenome 2017. godine istječe pet godina od početka izdavanja fiskalnih certifikata, koji se izdaju na rok od 5 godina, te je Fina u listopadu započela sa slanjem prvih obavijesti o isteku certifikata obveznicima fiskalizacije.

Kako ne bi došlo do prekida u postupku fiskalizacije računa, obveznici fiskalizacije su obvezni, prije isteka valjanosti postojećeg certifikata, zatražiti izdavanje novog, čija će valjanost biti sljedećih 5 godina.

Istekom razdoblja od 5 godina, postojeći certifikat postaje nevažeći te je u blagajničko rješenje potrebno implementirati novi certifikat, kako ne bi došlo do prekida fiskalizacije računa. Obzirom da datumom isteka postojeći certifikat postaje trajno nevažeći, preporuka je da se pravovremeno zatraži izdavanje novog certifikata, kako bi se do isteka postojećeg certifikata izvršila zamjena novim. Neovisno o tome kada će obveznik zatražiti izdavanje novog certifikata, postojeći certifikat vrijedi do njegova isteka što predstavlja dovoljno vremena da se postojeći certifikat u blagajničkom rješenju zamijeni novim.

Postupak izdavanja certifikata je identičan postupku izdavanja koji su obveznici prošli prilikom prethodnog izdavanja certifikata.

Fina će obveznike, odnosno skrbnike certifikata, od listopada 2017. godine kontinuirano obavještavati o isteku certifikata 45, 30 i 15 dana prije isteka valjanosti certifikata. Obavijest se šalje na e-mail adresu osobe koja je na zahtjevu za izdavanje certifikata evidentirana kao skrbnik certifikata ili na poslovnu adresu obveznika fiskalizacije. Ukoliko je u razdoblju od izdavanja certifikata došlo do bilo kakve promjene podataka koju obveznik nije prijavio u Fini (e-mail adresa skrbnika certifikata, adresa poslovnog subjekta ili promjena skrbnika certifikata), potrebno je u što kraćem roku napraviti ažuriranje podataka. Isto je potrebno kako bi Fina bila u mogućnosti obveznike fiskalizacije pravovremeno obavijestiti o točnom datumu isteka certifikata.

U slučaju da obveznici fiskalizacije iz nekog od prethodno navedenih razloga nisu zaprimili obavijest o isteku valjanosti certifikata ili ne znaju kada točno ističe valjanost njihovog certifikata, provjeru mogu izvršiti pozivom na besplatni broj telefona 0800 0080 ili slanjem upita na adresu e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Dokumentaciju za izdavanje certifikata obveznici fiskalizacije mogu predati u sve poslovnice Fine (osim pojedinih ispostava).

Sve potrebne informacije o izdavanju certifikata za fiskalizaciju kao i popis poslovnica u kojima se izdaju, obveznici fiskalizacije mogu pronaći na ovim stranicama.

Izvor: www.fina.hr