OBAVEZNO IZDAVANJE eRAČUNA

Bliži se 1.7. i početak zakonske obveze o zaprimanju i slanju eRačuna u javnom sektoru. Ovim Vas putem obavještavamo kako su svi naši sustavi prilagođeni, pa ćete s novim nadogradnjama moći izdavati eRačun-e.

Programe ćemo nadograđivati po nalogu korisnika. Ugovorni korisnici po ugovoru o najmu ili održavanju imaju pravo na besplatnu nadogradnju dok će korisnici bez ugovora dobiti ponudu sa naknadom za nadogradnju.

Za slučaj da još niste informirani o novom zakonu, niže pročitajte o čemu se točno radi.

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn).

Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

Budući da nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju.

Svi koji žele znati još više o tome, prilažemo i link gdje možete pročitati kompletan zakon
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html