POS PRINTERI

 • Rezolucija 203dpi-a
 • Brzina 300 mm/sec
 • Automatski rezač papira
 • Integrirani wall mount sistem
 • Termalni printer
 • Rezolucija 180dpi-a
 • Brzina 200 mm/sec
 • Automatski rezač papira
 • Integrirani wall mount sistem
 • Termalni printer
 • Rezolucija 180dpi-a
 • Brzina 230 mm/sec
 • Automatski rezač papira
 • Integrirani wall mount sistem
 • Senzor kraja papira
 • Paper saver sistem
 • Termalni printer