THOR FIN informacijski sustav je program za upravljanje financijskim knjigovodstvom poduzeća ili obrta za manje i srednje tvrtke. THOR.FIN je kompletno programsko rješenje, integriran od više modula kao npr. Financijsko knjigovodstvo, URA, IRA, KPI, IOS, izvodi, blagajne, plaće, osnovna sredstva, itd. Ovo integrirano programsko rješenje sadrži sve što je potrebno za vođenje računovodstva tvrtke. Naša je glavna prednost jednostavnost knjiženja, odnosno naše nastojanje da korisniku ovog programa maksimalno olakšamo i ubrzamo rad. Shodno tome, ovaj je program u potpunosti kompatibilan i 100% povezan sa ostalim rješenjima GASTROBIT GRC GRUPE, pa knjiženje i kontiranje svih dokumenata koji se obrađuju u tim sustavima ide automatski odnosno bez intervencije korisnika. THOR.FIN je također u potpunosti povezan sa vodećim hrvatskim bankama za export/import podataka tako da se izvodi knjiže automatski sa Internet bankarstva kao i npr. nalozi iz knjige UR-a koji se automatski uvoze u Internet bankarstvo za plaćanje. Osim sa bankama, THOR.FIN sustav je 100% kompatibilan sa uslugama porezne uprave i Fine (e-porezna i e-regos) za elektroničku razmjenu obrazaca.

Knjige URA i IRA (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • Mogućnost vođenja više različitih knjiga, u programu su predefinirane za robu i usluge, vlastitu potrošnju, uvoz robe, plaćene avanse, režije i ostalo.
 • Sve knjige automatski vrše knjiženja i u ostale dokumente (gl. Knjiga ili KPI)
 • Kompatibilnost sa Internet bankarstvom. URA automatski kreira naloge za plaćanje
 • Mogućnost praćenja i zatvaranja po računima ili analitički PDV obrazac (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

Knjiga KPI (koriste obveznici poraza na dohodak)

 • Potpuno i automatsko prebacivanje iz URA/IRA izvoda
 • Tekst opisa troška vezan uz dobavljača/kupca tako da je se ne unosi svaki puta ponovo
 • Mogućnost sortiranja knjige, rekapitulacija prihoda i rashoda

Glavna knjiga (koriste obveznici poreza na dobit)

 • Temeljnice, ručne i automatske. Automatske temeljnice mogu biti za URA/IRA, THOR, SmartPOS, plaće, izvode, blagajnu, amortizaciju.
 • Filtriranje i pregled temeljnica GK prema vrsti knjiženja (URA/IRA, blagajna, plaće, izvodi, Maloprodaja, Veleprodaja, Proizvodnja, amortizacija…)
 • Predefinirane sheme knjiženja istih dokumenata
 • Analitički pregled salda, po kontu, partneru, datumu, razredu
 • Sintetički pregled salda, po kontu, partneru, datumu, razredu
 • Bruto bilanca, po razredima, klasama ili na određeni broj znamenki
 • Bruto bilanca manualno definirana od strane korisnika
 • Bilanca stanja sa pripadajućom razradom
 • Bilanca uspjeha u bilo kojoj fazi knjiženja sa prihodima, rashodima i dobiti
 • Prijedlog i izrada izjava o prijeboju (kompenzacije)
 • Izvod otvorenih stavaka analitički i sintetički razvrstan po datumima valute 15, 30, 45, 60 dana
 • Opomene, pozivi na plaćanje i tužbe
 • Automatski prijenosi iz ostalih rješenja GASTROBIT GRC GRUPE: prijemni listovi, MP računi, VP računi, proizvodnja, međusladišnice, povratnice, zapisnici o promjeni cijene

Blagajna (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit), uplatnice/isplatnice, sintetički ili analitički pregled, pregled po mjestu troška, blagajnički dnevnik.

Izvodi (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit), pregled i sortiranje po bankama, ručni unos ili automatsko knjiženje izvoda sa Internet bankarstva (kompatibilnost sa svim bankama, tzv. „ZAP format“), istog kupca/dobavljača nije potrebno više puta određivati konto ili vrstu prihoda/rashoda već program kod knjiženja nudi zadnji uneseni podatak a temeljem žiro računa partnera i – – – poziva na broj.

Obračun plaća (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • Djelatnici , definiranje odjela, funkcije, matičnih podataka
 • Određivanje bruto plaće po satnici, mjestu rada i funkciji radnog mjesta
 • Zadavanje mjesta troška, koeficijenta odjela ili radne funkcije za svakog pojedinog djelatnika
 • Djelatnici
 • Stimulacije/destimulacije
 • Kontrola ispravnosti OIB-a za djelatnike
 • Obračun i praćenje obustava po djelatnicima (ovrhe, trajni nalozi i sl.
 • Općine, prirezi, odjeli, mjesta rada, funkcije i koeficijenti
 • Stope i definiranje različitih stopa za obračun
 • RS-om obrazac i disketa
 • ID obrazac, IPP obrazac, IP obrazac, DNR obrazac
 • Priprema naloga za plaćanje temeljem obračuna za automatski import u Internet bankarstvo

Evidencija o radnicima (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)

 • Evidencija o zaposlenim/ne zaposlenim radnicima, studentima, radnicima preko agencije na stručno osposobljavanju, srednjoškolcima, praktičnoj nastavi
 • Unos i praćenje neograničenog broja evidencija za jednog radnika, sukladno odredbama novog zakona o radu (2010)
 • Praćenje ugovora o radu, staža, radnih dozvola i ostalih evidencija (njih 25)
 • Evidencija trudnoća, samohranog roditelja, bolesti, invalidnosti, ozljeda na radu…

Osnovna sredstva (koriste obveznici poreza na dohodak i dobit)