B2B sustav u THOR programskom rješenju od sada “ne poznaje granice”.

Radi se o automatskom zaprimanju robe od gotovo svih dobavljača kroz standardni sustav eRačuna (UBL 2.1) bez potrebe da se ručno unosi ili prepisuje s papira.

Danas već 99% dobavljača ima mogućnost slanja eRačuna. Ako koristite THOR programsko rješenje i želite B2B sustav sa svojim dobavljačem, dogovorite da vam ubuduće šalje eRačune, a kojeg ćete onda vrlo lako pregledati i zaprimiti.

UPUTE ZA KORISNIKE

1. Unutar popisa primki odaberite opciju “Aut. prijem eRačuna”, te nakon toga odaberite datoteku koju ste preuzeli iz sustava eRačuni ili zaprimili na vaš e-mail.

fghffgh

Kod uvoza eRačuna dobavljača u primke robe možete pregledati original račun dobavljača (ako je eRačun imao PDF u privitku) i to kod unosa zaglavlja računa (slika 1.) i kod mapiranja artikala (slika 2.).
Program PDF datoteku sprema u export mapu THOR-a i možete je koristiti za daljnje potrebe, a korisnicima THOR.docs sustava isti PDF pdmah ulazi u sustav bez potrebe da ga skeniraju ili posebno spremaju.

Slika 1.

Slika 2.

2. Odaberite XML datoteku koju ste preuzeli iz sustava eRačuna ili email-a.

3. Program će iz datoteke povući podatke zaglavlja koji su dostupni u samom eRačunu, odnosno Dobavljača, datum i broj dokumenta, poziv na broj, DVO, te iznos računa s pripadajućim porezima (slika 3). Ako dobavljač ne postoji u bazi, program će automatski otvoriti novog dobavljača bez intervencije korisnika i odabrati ga.

4. Nakon pohrane zaglavlja dokumenta, program će korisniku pokazati artikle koji se nalaze na eRačunu dobavljača i otvoriti “mapiranje” artikala. Svaki artikl dobavljača je potrebno mapirati, odnosno odrediti mu šifru unutar THOR sustava (jer na računu je šifra dobavljača), a kod sljedećeg ulaza istih artikala program će automatski povući one mapirane šifre koje su odabrane na prethodnom ulazu. Ako program nađe barkod koji je dobavljač stavio unutar THOR baze, automatski će povezati te artikle.

5. Za artikle koji nisu povezani (mapirani) potrebno je duplim klikom odabrati artikl i unijeti mu šifru tog artikla u THOR sustavu i koeficijent količine. Šifru artikla u THOR sustavu možemo unijeti “ručno” ili odabirom opcije “izbor iz baze”, a ako tog artikla nemamo u THOR bazi možemo mu upisati novu šifru ili koristiti opcije “Postavi šifru dobavljača kao THOR šifru” ili “postavi Barkod dobavljača kao THOR šifru”, kao i opcije otvaranja/generiranja sljedeće slobodne šifre. Ako se radi o novom artiklu, odmah kod mapiranja možemo odrediti i maloprodajnu cijenu te poreznu grupu.

Za sva dodatna pitanja naravno možete se obratiti našoj službi za korisnike.

OBAVIJEST ZA KORISNIKE S PODRUČJA OPATIJE

Na temelju članka 42. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09 – ispravak i 7/13, 3/18 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12.11.2019. godine donosi

ODLUKU
o porezu na potrošnju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se stopa poreza na potrošnju te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu poreza na potrošnju na području Grada Opatije.

II. STOPA POREZA NA POTROŠNJU

Članak 2.

Stopa poreza na potrošnju iznosi 1,5%.

III. UTVRĐIVANJE I NAPLATE POREZA

Članak 3.

(1) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

(2) Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

Klasa: 011-01/19-01/16

Ur. broj: 2156/01-01/01-19-2

Opatija, 12. studeni 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Izmjene i dopune Plana (pdf)

PROMJENA NAČINA FISKALIZACIJE

U svrhu održavanja potrebne razine informacijske sigurnosti najavljujemo obveznicima fiskalizacije ukidanje podrške za SSL v3 i TLS v1.0 enkripcijski protokol na CIS-u Porezne uprave. Uskoro će na strani CIS-a biti podržani samo protokoli TLS v1.1 i TLS v1.2. Primarna svrha protokola je osigurati privatnost i integritet podataka koji se razmjenjuju između korisnika fiskalizacije i Centralnog Informacijskog sustava Porezne uprave. Sveukupnim napretkom tehnologije i informatike dolazi i do zloupotrebe iste od strane zlonamjerne treće strane. S obzirom da je otkrivena ranjivost SSL v3 i TLS v1.0 protokola čije iskorištavanje može imati za posljedicu narušavanje sigurnosti podataka koji se razmjenjuju navedenim protokolima, potrebno je poduzeti zaštitne mjere u cilju zaštite navedene komunikacije. Razmjena podataka između obveznika fiskalizacije i CIS-a Porezne uprave mora biti sigurna od uplitanja treće strane. Kako bi se osigurala viša razina sigurnosti razmjene podataka putem Interneta, potrebno je pratiti svjetske standarde i dobre prakse te se stoga preporuča prelazak na više razine protokola.

Što to znači za Vas?

Od 9. siječnja 2017.godine POREZNA mijenja način fiskalizacije, te se svi programi moraju nadograditi do navedenog datuma. Ako bi zaobišli ovu poruku i ne bi nadogradili program, fiskalizacija Vaših računa više ne bi funkcionirala i ni jedan račun ne bi bio fiskaliziran čime bi automatski bili u prekršaju.

UPOZORENJE: korisnici Windows XP-a se moraju obavezno javiti jer taj operativni sustav ne podržava navedene izmjene!

Što Vi morate napraviti?

  1. Nazovite prodaju GASTROBIT-GRC GRUPE 01 4400 440 (najkasnije do 10.12.2016.)
  2. Odaberite jednu od opcija nadogradnje programa
  3. Nakon nadogradnje programa nastavite nesmetano raditi

NAPOMENA

Automatsku nadogradnju na novu verziju će dobiti svi UGOVORNI KORISNICI Gastrobit – Grc grupe

SPOJILI SE GASTROBIT I GRC GRUPA

Poštovani partneri,

Krajem prošle godine uprava GRC grupe d.o.o. je donijela poslovnu odluku zajedno sa upravom tvrtke GASTROBIT d.o.o. da će u daljnje poslovanje krenuti zajedno kao jedna tvrtka. Ovim spajanjem dva dosadašnja konkurenta (Grc grupa i GASTROBIT) koji su svako za sebe imali vodeća poslovna rješenja, imati će još bolju ponudu i podršku za svoje postojeće i nove klijente. Ugovor o diobi i pripajanju možete naći u ovom članku, a poslovanje putem nove zajedničke tvrtke počinje 01.02.2016. godine. Daljnje obavijesti vjerovnicima i dužnicima ćemo objaviti na web stranici, ali i pismeno svakom korisniku.

Ugovor o podjeli i pripajanju u cijelosti pročitajte ovdje.