THORmobile je aplikacija za naplatu robe i usluga te praćenje prodaje bez vođenja robnog poslovanja.

Namijenjena svim djelatnostima koji imaju potrebu za naplatu i izdavanjem fiskalnog računa na terenu ( najam ležaljki, štandovska prodaja, tržnice, frizeraji i sl. saloni, servisi mobitela, bicikala i terenski servisi…).

Radi na Android i iOS sustavima.

THORmobile se sastoji od mobilne aplikacije koja je samo kasa za naplatu i web aplikacije koja služi za administraciju sustava kroz koju korisnik definira sve usluge, cijene, touch grupe, osoblje, R1 Kupci i izgled tipki.

  • Brzo izdavanje fiskalnog računa
  • Pregled računa po vremenskom filteru
  • Storniranje računa
  • Financijska rekapitulacija promete po vremenskom filteru
  • Rekapitulacija prodanih artikala po vremenskom filteru