THOR USLUŽNE DJELATNOSTI I MALOPRODAJA je standardni sustav za izdavanja računa i praćenje prodaje sa svim potrebnim financijskim izvješćima i izvješćima o prodaji. U većini slučajeva ovu verziju programa uzimaju male trgovine, pekarnice, apartmani (naplata smještaja), razna slobodna zanimanja, frizeri i slično.

  • Roba: ispis barkod naljepnica, mogućnost definiranja više kodova za jedan proizvod (za pakiranje ili sl..), promjena cijene, inventura robe, ručna ili uz pomoć prijenosnih terminala, narudžba robe dobavljaču, kartica artikla…
  • Blagajna maloprodaje: izdavanje računa, izdavanje R-1/2 računa, ponuda maloprodaje, popust na stavku ili račun, unaprijed predefinirani popusti ovisno o načinu plaćanja, izdavanje računa prema postojećoj ponudi, izdavanje računa temeljem radnog naloga, pretraživanje po grupi, nazivu, ključnoj riječi, šifri, barkodu, neograničen broj načina plaćanja (kupac sam definira), mogućnost odabira više načina plaćanja za isti račun (kombinirano plaćanje), mogućnost dodavanja ne postojećeg artikla tijekom rada, izračun ostatka, pregled izdanih računa po kriteriju, naknadni unos podataka za R-1 račun, naknadna promjena načina plaćanja, itd…
  • Promet maloprodaje: za datum, kasu ili radno mjesto, po načinima plaćanja, po djelatnicima, po tarifnim grupama, ispis HUB-1 obrasca, specifikacija prometa sa apoenima, odnos na banku, evidencija, dnevna rekapitulacija računa sa komplet statistikom (popusti/marže/cijene), materijalni pregled prodaje po grupi, kasi, djelatniku, dobavljaču sa pripadajućim statistikama, financijske rekapitulacije prodajte za period po načinima plaćanja, poreznim grupama, itd…
  • Knjiga popisa o prodaji i nabavi robe: pregled i ispis komplet knjige, pregled određenog dokumenta…
  • Ostale važne mogućnosti: udaljeno spajanje na program sa bilo kojeg računala (od kuće, sa puta…), svi dokumenti se mogu ispisati na A4 printer, na POS printer, exportirati u MS Excel, Adobe Acrobat (PDF) i poslati na adresu e-pošte direktno iz programa.
  • Cijena uključuje: Instalaciju na lokaciji korisnika i edukaciju u trajanju od 2 sata prilikom isporuke, dostavu (osim otoka), nadogradnje u slučaju zakonskih promjena 6 mjeseci nakon isporuke koje će korisnik sam preuzeti na našoj internet stranici.
  • Licencu je dopušteno koristiti samo pravnoj osobi koja je navedenu i kupila, prijenos licence ili prodaja nije moguća bez pismenog odobrenja proizvođača. Korisnik instalacijom ove licence prihvaća uvijete korištenja koji se nalaze u programu i u pisanom obliku uz licencu.