Neophodan alat pri uredskom poslovanju koji služi za evidenciju primljenih i poslanih te kasnije pretraživanje, pregledavanje i ispis. Podržana je mogućnost skeniranja dokumenata kao i ispis.

 • Oznake pošiljatelja i primatelja, pod oznake, pod klase, organizacijske jedinice, vrste predmeta
 • Jednostavno, a napredno pretraživanje
 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače, pregled prije ispisa, izvoz podataka u PDF
 • Knjiga urudžbenog zapisnika
 • Pregled svih kvalifikacijskih oznaka
 • Arhiviranje dokumenata
 • Prava pristupa predmetima
 • Tablični prikaz dokumenata
 • Grupiranje podataka
 • Različit prikaz istog skupa podataka
 • Dostavna knjiga
 • Pregled ispisanih i neispisanih dokumenata
 • Prikaz dokumenta ukoliko je stavka pošte nastala iz knjige urudžbenog zapisnika
 • Povezivanje stavke s partnerom
 • Ručni unos novog zapisa