Voliš pomagati drugima? Tražiš siguran posao i pozitivnu radnu atmosferu? Želiš učiti nove stvari i spreman si na izazove?

Klikneš na OVAJ LINK, pošalješ prijavu, dođeš na razgovor i krećemo…

Vidimo se 🙂